Partnerzy

 Współpracujemy - polecamy: 

Studio 660m n.p.m. - urządzanie ekspozycji przyrodniczych

Towarzystwo Projektowe Kreator - urządzanie ekspozycji muzealnych

Preparator Karl Matt - mistrz preparacji

koczy.pl - podkładki pod trofea

cargohelper.pl - odprawa celna trofeów

mos.gov.pl - wszystko o dokumentach CITES

www.gdos.gov.pl - wszystko o dokumentach potrzebnych na wwóz do Polski gatunków chronionych, ich przetrzymywanie i preparację

bpn.com.pl

magurskipn.pl

roztoczanskipn.pl

www.poleskipn.pl

Klub Safari

Okręgowa Rada Łowiecka Katowice

Koło Łowieckie Ostoja Gliwice